Biomasa

Výkup a prodej

Naše firma vykupuje a zpracovává veškeré dřevní zbytky jako jsou:
- dřevní odřezky
- surové kmeny
- vláknina
- kůra
- pilina
- klest, atd.,
který dále štěpkujeme a drtíme na rychloběžných mobilních zařízeních.


Dřevní materiál jsme schopni vykupovat (prodávat) i na váhu, k čemuž jsme vybaveni certifikovanou nájezdovou váhou umístěnou v našem areálu.

Disponujeme sběrným dvorem v Želechovicích nad Dřevnicí, kde lze po tel. domluvě zdarma vyvážet dřevní zbytky (bez železa, kamenů, atd.)

Kontakt: Martin Pešl, tel. 00 420 732 923 398, email: pesl@pilapesl.cz